Organizátor Akcia Dátum Prednáška
HotDock
Kristian Németh - V mene

Kristián Németh sa vo svojej tvorbe opakovane vracia ku kritike cirkvi, mechanizmom a paradoxom, ktoré v nej fungujú, jej uzavretosti, nepriznaným hriechom tých, ktorí ju oficiálne reprezentujú a príkoriam tých, ktorých sa toto konanie dotýka Na aktuálnej výstave v galérii HotDock sa vo svojich vyjadreniach autor posúva od reflexie vlastných skúseností s kritizovanou inštitúciou k ich ideovému abstrahovaniu. Prostredníctvom videí, objektov a performance tematizuje ohýbanie, respektíve deformáciu kresťanských/cirkevných princípov a ich dopad na „objekty“ (telá, myslenie, životnú prax atď.) zasiahnuté týmto dejom. Podobne, ako v jeho aktuálnych prácach dochádza k zovšebecneniu komunikovaných obsahov, aj ich podoba nadobúda elementárny ráz – čo vidíme, sú jednoduché formy a posuny: telo, svetlo, (p)ohyb, ustrnutie. V tej jednoduchosti je však niečo veľmi znepokojivé. 

 
Ľuboš Lehocký
 
26.Sep - 14.Oct K.Németh / L.Lehotský
HotDock
Pavol Prekop - Bleskové šperky

Bleskové šperky sú šperky, ktoré sa zakopú do zeme a udrie do nich blesk. Zlato, striebro, ušľachtilé kovy a drahé kamene, prípadne iné veci, ktorým pripisujeme veľkú hodnotu, splynú v zlomku sekundy do fantastických tvarov. Vďaka ohromnej tavnej sile nevyspytateľného, viac či menej náhodne „chyteného“ blesku. Bleskové šperky sú metaforou dnešnej „instantnej“ spoločnosti a našej veľkej potreby mať všetko pod kontrolou – a hneď! Výstava Bleskové šperky v Galérii HotDock predstavuje súbor piatich diel, ktoré vznikali v rokoch 2008 – 2016. Sú to síce formálne rôznorodé diela (objekty, inštalácia, audio, film), no všetky tematizujú snahu o vytvorenie šperkov pomocou bleskov.

13.Sep - 22.Sep P. Prekop
HotDock
David Dmejanovič - Sousedovic Toníček, nemá žádny koníček

Výstava "Sousedovic Toníček nemá žádny koníček"  predstavuje výsledky praktického experimentovania z rokov 2015-2016, súvisiaceho s mojim autorským výskumom témy "urob si sám". Názov je prepožicaný z textu úvodnej znelky známej televíznej relácie Receptář nejen na nedeli Přemka Podlahy. Výsledna podoba mojich prác je inšpirovana pracovnymi postupmi, motiváciami, estetikou, objavujúcimi sa naprieč spektromsveta kutilov, amatérskych vynáleucov, modelátorov, či ľudových umelcov. ťažisko mojej inšpirácie sa dobovo pohybuje od časov normalizácie v Československu, cez turbokapitalizmus 90.tych až po súšasné obdobie eurofondového okrášlovania a revitalizácii.Tomuto výberu zodpovedá aj výber materialov a pracovných postupov , klasicky ohýbané neóny nahradzujú ekologické  a hospodárne LED diody. Zaujímam ma aj téma politických tém a ideológií od privátnych voľnočasových aktivít, akými kutilstvo a amatrerska tvorba  nepochybne sú. Prace napodobňujú americkych tvorcov, od idealistického budovaťeľstva-sklašlovacieho nadšenia, cez religióznu oddanosť, nostalgické spomienky, až k absurdným sebereferenčným projektom a tendenciám.

21.Jun - 21.Aug
HotDock
L. Mlynčeková - Ján H. Blicha 1939 - 1999
Ide o výstavu magisterskej diplomovej práce Lucii Mlynčekovej, študentky VŠVU, odbor vizualnej komunikácií. Výstava je zároveň prezentáciou prác z Ateliéru pod vedením Doc. Mgr. art. Pavola Chomu. Práca mapuje problematiku architektúru expozícií. Zároveň je to velmi osobná výpoveď, pretože Ján Blicka bol starým otcom autorky.

08.Jun - 21.Jun Lucia Mlynčeková
HotDock
foto Durkácováskalicankotlár

Galéria Hot Dock uvádza skupinovú výstavu Ivy Durkácovej, Jána Skalicana a Luboša Kotlára Durkácováskalicankotlár! Výstava je zároven prezentáciou ich bakalárskych prác z Ateliéru Ø fotografii pod vedením Doc. Mgr. art. Silvie Saparovej. Od roku 2014 vystavuje táto trojica fotografov kolektívne pod názvom .dsk. V priestoroch Hot Dock-u však tentokrát predstavia pod svojimi menami, namiesto spolocného projektu, ci tematicky spriazneného cyklu, svoje samostatné práce. Ivine práce sú typické svojím intermediálnym presahom. Okrem fotografií vystaví v rámci svojej inštalácie dia- a video- projekcie. Názvom Mis- odkazuje na predponu vyskytujúcu sa v anglických slovách, ktoré vyjadrujú nieco nesprávne alebo jednoducho negujú, napr. misplaced, misfit, misused (na nesprávnom mieste, nevhodná pomoci apropriovaných obrazov nás prenáša do prostredia amerických seriálov a filmov, ktoré razantne vstúpilo do obývaciek prvej generácie slovenských porevolucných tínedžerov a predstavilo nadšenému publiku, hlavne prostredíctvom oných nekonecných seriálov, isté vzorce správania cez postavy, ktoré sa stali kultovými. Spomedzi týchto stereotypizovaných charakterov, ktoré zvelicenými emóciami úspešne zaútocili na cielové publikum, sa Iva zamerala predovšetkým na ženské predstavitelky. Nahustila fragmenty ich dialógov do trojkanálového videa, kde sa intenzívne, rozprávajúc cez seba, riešia "ženské témy", de facto ocakávania spolocnosti od ženy v istom veku, ako napr. sobáš a deti okolo 30tky. Inštaláciu rámcuje Ivina verzia troch vekov ženy, od dievcatka po mrtvu staršiu ženu, prevedená ako permanentná maškaráda ženskosti – prostredníctvom "vylepšovania" svojho vzhladu zásahmi kozmetiky. Doplnajú ju tri diaprojekcie kvetov v analogickom stave k trom ženským hrdinkám. Ak prijmeme gender ako performatívny, mediálne obrazy ako exaltovanú verziu tejto performance, co zostane z týchto postáv? Vilém Flusser charakterizoval šedú ako farbu teórie, cierno-biele fotografie ako teoretické obrazy, svet konceptov, ktoré transformujú teóriu optiky do obrazov znovuzašifrúvajú koncepty ako "biela" a "cierna" do stavu vecí. Jano šifruje svoj "osamelý monológ" o hladaní niecoho, co ho presahuje, do dekonštruovania obrazu. Xeroxovaním sa anonymný portrét mrtveho, zachytený na lacnom nosici, postupne vytráca. Do popredia sa dostáva šedá teória bielej a ciernej. Nihilizmus Janových variácií tohto morbídneho a zároven pietneho obrazu však treba vnímat v kontexte, zneužitá), atd., a ktorej fonetické cítanie znamená v anglictine "slecna".

19.May - 03.Jun
HotDock
Dionýz Troskó - Vjeran Pas

Vizuálny sprievodca zabúdaním

 

Dionýz Trosko je na slovenskej výtvarnej scéne nie je až tak bežným zjavom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je mladým sochárom, ktorý prednedávnom ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a na umeleckej scéne sa aktívne pohybuje už niekoľko rokov. Čo prekvapuje, že sa na nej pohybuje sebavedome a aktívne v prostredí, ktoré sochárskej tvorbe nie je priveľmi naklonené. Slovenská výtvarná scéna sa totiž nachádza v zvláštnom, dalo by sa povedať po- totalitnom medzistave, kedy minulé ešte nie ja zabudnuté a nové stále neprichádza . Aj Slovensko ako ostatné stredoeuróske krajiny prežilo nejednu zmenu hraníc, výmenu politických režimov a rošádu ideológií. Výtvarné umenie a zvlášť sochárska disciplína bola zakaždým vystavená úzkemu kontaktu s realitou moci, pretože vytváranie sôch a ich umiestňovanie na verejné piedestále vždy podliehalo mocenskej dramaturgii. 
Aj keď bol Dionýz Trosko už ako poslucháč katedry sochárstva bol vtiahnutý do situácie konfrontovania s touto politikou pamäti, reaguje a vyrovnáva sa s ňou sebe vlastným spôsobom. Chápe a nazerá na verejnú sochu v jej výsostne historickom kontexte ako na tú, 
ktorá sa má vzťahovať k pamätaniu si, teda k stelesneniu túžby ľudí konzervovať dohodnuté alebo nanútené istoty v mramore a bronze. Avšak, na rozdiel od súčasného mainstreamového umenovedného a aj umeleckého diskurzu namiereného k problematike pamätníkov a sôch, v ktorom mnohí skôr preberajú úlohy sudcov, Trosko je skôr nezúčastneným archeológom a vizionárskym konštruktérom. Už v diplomovom projekte zostavil „mapu slovenského hrdinstva“, kde sledoval a sochársky interpretoval odstraňovanie sôch Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa v priebehu zmienv interpretácii dejín menil zo štátnika – hrdinu na neželaného desperáta. 

01.Apr - 24.Apr D. Troskó
HD a Berlinskej Model
Michaela Dutková - OJ 287

OJ 287 Výstava skúma implikácie vizuálneho fotografického obrazu do zvuku alebo naopak. Fotografie sú zámerne inštalované priamo na mieste zvukovej performance v podaní Moniky Kováčovej. Ich obsahom je systém mriežky gridu v kombinácii s prírodnými neusporiadanými štruktúrami. Ich autorka Michaela Dutková nastoľuje otázku do akej miery je možné vnímať prírodné štruktúry cez umelo vytvorený grid. Už v jej predošlých prácach sa zaoberala napríklad digitálne vygenerovanými prvkami či štylizovanou estetikou fotografického obrazu. Nejde však o prvoplánové sumarizovanie, ale autorka sa snaží ísť ďalej a svoje fotografie stavia do bezprostredného kontaktu so zvukom, čo má posúžiť na nové vysvetlenie ich významu. Výstava s názvom OJ 287 tak návšetvníkovi galérie ponúka súlad zvuku a obsahu obraz, ktorý neznamená ztotožnenie, ale doplnenie a spojenie. Zámerom inštalácie vytvorenej priamo pre priestor galérie je intenziívna komunikácia medzi médiami a jej následný zánik.

02.Dec
HD a City Surfer Office
František Bohunický, Martin Piaček - Varuj!

 City Surfer Office tentokrát představí hostující Galerii Kytka a Hot Dock gallery (SK) s výstavním projektem "Varuj!".

Společný projekt autorů Františka Bohunického (SK) a Martina Piačka 

27.Nov
HD a Nevan Contempro
Ján Kekéli, Peter Fabo - MEDZI

 Nevan Contempo a HotDock tentokrát představí hostující Galerii Kytka s výstavním projektem "MEDZI".

Společný projekt autorů Jana Kekeliho (SK) a Petera Faba (SK). 

Charakteristickým prvkem pro oba autory je práce s médiem analogové fotografie a 

obdobný přístup k zobrazovanému, jež se od konkrétního předmětu ve fotografii vyvíjí až k abstraktnímu obrazu.

//

This time, Nevan Contempo willl present Galerie Kytka and Hot Dock gallery (SK) with the exposition project "INBETWEEN", 

a collaborative project of the authors Ján Kekeli (SK) and Peter Fabo (SK). 

Characteristic element for both authors is the work with analog photography, and similar approach concerning the depicted,

which evolves from a particular object in photography all the way to abstract imagery.

//

13.Nov
HotDock
Jakub Jurásek - Back to one

Co se skrývá za filmovým obrazem, který plynule prodlužuje naši všední realitu? Videa Jakuba Juráska, absolventa pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové, hledají odpovědi na podobné otázky skrze demaskování podmínek vzniku filmového média. Pomocí zobrazování situací za kamerou, které jinak zůstávají našemu pohledu skryté, Jurásek manipuluje s běžnou percepcí filmu a vytváří distanci mezi divákem a nabízenou situací. Filmový záznam zde není chápán pouze jako prostředek pro dokumentaci, ale spíše jako důvod akce. Poukazuje na samotné prostředí vzniku filmu a materiální produkci pohyblivého obrazu povyšuje na hlavní objekt své pozornosti. Prostředek se stává obsahem Juráskových videí a v marné snaze o zobrazení sama sebe se hroutí a selhává. Takové selhání však vytváří prostor pro nový pohled na fragmenty právě zničené iluze reality původní a nutí nás ke kritickému odstupu od vjemového vnímání, jehož stabilita se zdá ohrožená.

02.Oct - 01.Nov