Lucie Mičíková : NEVIDITEĽNÉ MESTÁ
16.feb 2011 - 28.feb 2011

Neviditeľné mestá sú dlhodobím autorským projektom Lucie Mičíkovej, študentky piateho ročníka v ateliéry Ilony Németh na bratislavskej VŠVU, v ktorom sa zaoberá problematikou pamäti a z nej plynúcich asociácií. Vychádzajúc z rovnomennej knihy Itala Calvina, aplikuje svoje skúmania na oblasť architektúry a urbánnej štruktúry.

Lucia Mičíková vybudovala archív kresieb a nákresov detských bunkrov vytvorených na základe spomienok, ako architektonických archetypov, ktorých analógie nachádza v reálnej architektúre ako aj v utopických urbanistických projektoch.

Neviditeľné mestá sú asociáciami minulosti, sondami do pamäti a spomienok.