Radim Labuda - Suspendované mytológie
24.mar 2011 - 12.máj 2011

Radim Labuda sa systematicky venuje práci s videom v jeho "turistickej" podobe. Bez plánu nachádza a zaznamenáva obrazy a situácie, ktoré takto osamostanené z tkaniva reality a prenesené do nových kontextov vstupujú do vzťahov signikácie. Vidoeinštalácia "Suspendované mytológie" je pokusom o ďalší pohľad na takto získavaný materiál a o jeho analýzu v opozícii k pohyblivým obrazom, ktoré divákom servírujú médiá. Autor hľadá a zároveň odďaľuje možnosti, akými tieto obrazy môžu vstúpiť do komplexných mytologických vzťahov.

Radim Labuda (1976) študoval na Akademii výtvarných umění v Prahe, v roku 2005 sa stal nalistom ceny Oskára Čepana a v roku 2008 vyhral Cenu Jindřicha Chalupeckého. V rámci výstavy sa uskutoční prednáška autora o jeho tvorbe, ktorá sa bude konať 25.3.2011 o 18:00 v HotDock galérií.

Slideshow
PressRadim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie
Radim Labuda - Suspendované mytológie