Vianočný autorský trh
20.dec 2010 - 23.dec 2010

 1.  Vianočný autorský trh
 2. je predajná výstava diel mladých výtvarníkov,
 3. ktorí majú záujem prezentovať a predávať svoju
 4. tvorbu širokej verejnosti. Akcia sa uskutoční v
 5. priestore galérie HotDock na Grosslingovej 21 v
 6. Bratislave. Potrvá štyri dni: 20.12. pondelok,
 7. 21.12. utorok, 22.12. streda a 23.12 štvrtok.
 8. Diela budú predávané samotným autorom, ktorý sa
 9. sám stará o ich inštaláciu a komunikáciu s klientom.
 10. Klient bude mať v prípade záujmu jedinečnú
 11. možnosť dozvedieť sa viac informácii o
 12. samotnom diele procese jeho vzniku, koncepcii,
 13. materiáloch, technikách ako aj bližšie spoznať
 14. tvorbu autora a jeho kultúrny kontext. Na rozdiel
 15. od existujúceho mini trhu, ktorý je zameraný
 16. predovšetkým na design, by sa autorský trh
 17. zaoberal výhradne predajom solitérov a limi-
 18. tovaných kolekcií výtvarných diel
 19. (textil, keramika, sklo a šperk).
 20. Cieľom tejto akcie je podporiť predaj a spropagovať
 21. mladé umenie širšiemu publiku ako aj
 22. rozšíriť kultúrne povedomie verejnosti, ktorá
 23. bežne s takouto výtvarnou kvalitou vecí
 24. neprichádza do kontaktu.
 25. Otváracie doba: 11:00-19:00

 

SlideshowVianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh
Vianočný autorský trh